BehandlingshemStandardlänkar
 

Länkarna sorteras efter Google PageRank i fallande ordning.

VAL-BO Behandlingshem

Val-bo är ett behandlingshem beläget strax utanför Norrköping. Val-bo tar emot män som är över 18 år och som har ett alkohol- och/eller narkotikamissbruk.
Besök sidan: VAL-BO Behandlingshem

Behandlingshem Valbo

Ett mordenrnt behandlingshem för män som är över arton år. RAM-avtal med de flesta kommuner och kriminalvård. Arbetar uteslutande med evidensbaserade metoder och beprövad erfarenhet. 12-stegsbehandling, mmotiverande samtal, ASI, Kriminalitet som livsstil. All personal har adekvat utbildning.
Besök sidan: Behandlingshem Valbo